Informasjon til foresatte

I forbindelse med det nylig avviklede terminoppgjøret minner skolen om at foresatte for elever under 18 år har tilgang til å kunne se elevenes kalender, halvårsvurderinger med karakter/sluttvurderinger inneværende skoleår, fravær, individuelle opplæringsplaner med mer i det skoleadministrative systemet Everyday. Minner samtidig også om at foresatte skal registrere e-postadresse og telefonnummer her slik at skolen lett kan ta kontakt ved behov.