Lærerstreik ved Thora Storm

Mandag 19.september trappes lærerstreiken opp, og ved Thora Storm er 47 lærere/ledelse tatt ut.

Streiken berører elevene ulikt. For noen elever og klasser vil de fleste timene gå som normalt, mens for andre elever og klasser vil flere undervisningstimer falle bort. Det blir ikke gjort endringer i timeplanen, det betyr at elevene kan få «hulltimer» i løpet av skoledagen.

 

Dersom lærer ikke er tatt ut i streik:

Elevene skal møte opp som vanlig til timene i henhold til timeplanen.

Dersom lærer er tatt ut i streik:

Elevene skal ikke møte opp til timen. Elevene kan selvsagt oppholde seg på skolen og jobbe med fag.

Alle elevene vil få informasjon om hvilke timer som utgår. Denne informasjonen legges ut i Canvas.

Følg med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon om streiken. Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med skolen via e-post, postmottak.thorastormvgs@trondelagfylke.no eller på telefon 74176400