Informasjon om årets Operasjon Dagsverk!

Kjære foresatte, Thora Storm vgs deltar også i år på Operasjon Dagsverk (OD). Her er litt info!

Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk (OD) er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. OD bevisstgjør elever i Norge om globale sammenhenger, og hvordan deres holdninger og handlinger former verden. Elever kan støtte ungdom i andre deler av verden ved å jobbe på OD-dagen.

 Årets prosjekt

Årets OD-prosjekt er i samarbeid med SAIH, og støtter ungdom i Colombia. I Colombia står ungdom i skuddlinja mellom væpnede grupper og kriminelle miljøer. Til tross for å være et av verdens farligste land å være menneskerettighetsforkjemper, står ungdom sammen i front og kjemper for sine rettigheter. Årets prosjekt skal støtte ungdomsorganisasjoner som gir ungdom alternativer til vold, kunnskap og ferdigheter til å påvirke myndighetene, og bidra til at ungdom står sterkere rustet imot rekruttering til kriminalitet. Les mer på od.no. 

OD-dagen

2. november kan elevene jobbe en dag i solidaritet med ungdom i Colombia. Elevene kan finne jobb på od.no eller ved å spørre noen, eller lage sin egen jobb, alene eller sammen med noen. Det ligger tips på od.no/jobb. Mange elever får seg deltidsjobb der de jobber på OD-dagen. OD-dagen er derfor også en god mulighet for elevene til å vise seg for en potensiell arbeidsgiver! Arbeidsgiver kan betale for elever på betale.od.no med Vipps, kort eller faktura. Elever kan lage egen QR-kode for å få betalt med Vipps og kort. Beløpet som skal jobbes inn er for elever i vgs kr 450,-. Les mer på betale.od.no.

 Thora Storm sin lokale OD-komite har også noen OD-jobber til fordeling. Elevene kan ta kontakt med skolens OD-kontor dersom de ikke har klart å ordne seg med OD-jobb selv.

På skolen mottar elevene en folder med informasjon om årets OD, samt arbeidskort. Disse kan også skrives ut på od.no. Ferdig utfylt arbeidskort beholdes av eleven som kvittering på at OD-penger er innbetalt. Det er frivillig å jobbe på OD-dagen! Elever som ikke ønsker å delta på OD-dagen skal møte på skolen kl 0900-1500. Det vil bli alternativ undervisning om Internasjonale tema generelt og OD-relaterte tema spesielt.

Har du, eller kjenner du noen som har behov for arbeidskraft for en dag? Lys ut stillinger til OD-elever på od.no/ansett

Kontakt gjerne skolen eller OD-sentralt på od@od.no dersom dere har noen spørsmål!

Med vennlig hilsen,

Arne Ulset

fagleder for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø

arnul@trondelagfylke.no