Ordinære fraværsregler fra 11. oktober

photo-1472289065668-ce650ac443d2.jpg

De ordinære fraværsreglene gjeninnføres fra 11. oktober. Det betyr at etter høstferien kan elevene ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å få unntatt fravær av helsegrunner fra fraværsgrensa.

Dokumentert fravær av helsegrunner skal fra etter høstferien også igjen føres på vitnemålet, og da benyttes fraværskode «Dokumentert». Fraværskode «Midl kode syk» kan ikke lenger benyttes etter høstferien. 

Les mer her:

Informasjon fra Trøndelagfylkeskommune

Noe fravær kan man søke permisjon for (les rundskrivet over) Eleven må da søke permisjon og levere dokumentasjon i god tid. Dette fraværet vil da ikke telle med når man skal vurdere om eleven er innenfor eller har overskredet fraværsgrensen. 

Egenmeldinger, søknad om permisjon for elever

 

  • Fra 25/09-21 er det ikke lenger krav om karantene eller testing for barn som utsettes for smitte på skolen.
  • Blir du utstatt for smitte på skolen? -les her: Koronainformasjon fra Trondheim kommune

Ved positiv hurtigtest skal dette meldes inn påhttps://minside.trondheim.kommune.no/. Trykk deretter på "korona" og "meld inn positiv hjemmetest". Du vil så raskt som mulig bli kontaktet av smittesporing for veiledning videre. Ved positiv hurtigtest skal barnet ta en ny test (PCR).