Rutine når elever kan ha vært utsatt for Covid-19-smitte

Corona.jpg

Det er ikke lenger krav om karantene for barn og unge som har vært nærkontakter til smittede på skolen. Det anbefales at uvaksinerte tar en test, så raskt som mulig, hvis de har vært nærkontakt til en smittet på skolen. All testing er på frivillig basis.

De som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder, og de som er vaksinert med to eller med en vaksinedose trenger ikke teste seg. Man regnes som fullvaksinert når man har tatt to vaksinedoser, eller har gjennomgått covid-19, og tatt en vaksinedose.

 

 • Det er anbefalt at uvaksinerte tar en spyttest/PCR-test så fort som mulig. Hvis man ikke har symptomer er man ikke i karantene i påvente av testsvar.
 • Test må hentes av eleven/foresatte på Leuthenhaven teststasjon. 
 • Etter utført test må den leveres inn ved Leuthenhaven stasjon. 
 • Testen tas så raskt som mulig, etter veiledning som ligger ved testutstyret.
  • ved negativ test møter eleven på skolen som vanlig
  • ved positiv PCR-test skal eleven isolere seg. Eleven/foresatt vil få en sms fra Trondheim kommune, med link for innlogging med bank-id. Videre beskjed gis etter innlogging. 
  • ved positiv hurtigtest skal dette meldes inn påhttps://minside.trondheim.kommune.no/. Trykk deretter på "korona" og "meld inn positiv hjemmetest". En positiv hurtigtest bør bekreftes med en PCR-test (spyttest eller “pinnetest”).
  • Alle som får nytilkomne symptomer fra luftveiene de første 10 dagene etter smitteeksponering, skal holde seg hjemme i isolasjon, og meldes for testing med PCR-test på kommunal teststasjon.

Jevnlig testing:
Ved utbrudd som krever jevnlig testing gjelder som over,
men i tillegg anbefales da også at de som er vaksinert med kun EN vaksinedose også tar en test. 

Ved jevnlig testing deles tester ut via skolen.

Elever/ansatte med symptomer skal holde seg hjemme, og ta en test. Elever med symptomer bør få noen andre til å hente og levere test for seg.

Vi ber om at elever i VGS tester seg med PCR/spyttest. Dette er grunnet strengere kriterier for bruk av hurtigtest.