Rutine ved positiv Covid-19-test

Illustrasjonsfoto_IngenByline 1.jpg

Eleven gir straks beskjed til sin kontaktlærer. Kontaktlærer noterer

    • navn
    • når eleven sist var på skolen
    • om eleven har symptomer, og i så fall når symptomene oppsto

Eleven må varsle alle som man har hatt kontakt med 48 timer tilbake i tid før positivt testsvar eller før symptomer oppsto. Eleven må selv melde fra til sine nærkontakter utenfor sine klasser/grupper om det positive testsvaret. Mer informasjon om nærkontakter og isolering finner du her.

Elever med positiv hurtigtest må melde fra om dette via Min side på Trondheim kommunes nettsider. Her finner du lenke til Min side. Elever som mangler BankID, må melde fra om det positive testsvaret ved å ringe koronatelefonen 90 50 90 52.

Mer informasjon vedrørende korona finner du her:

Informasjon om koronatest og hvordan du bestiller - Trondheim kommune