Gult nivå

5.jpg

Thora Storm følger fortsatt gult nivå i trafikklysmodellen. Dette kan imidlertid endre seg raskt. Det er helsemyndighetene som beslutter om det skal være rødt tiltaksnivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge ut i fra hvor mye smitte det er lokalt. Det er imidlertid viktig at alle forbereder seg på rødt nivå. For elever betyr det at alt utstyr (bøker, Pc, etc) må tas med hjem hver dag.

For gult nivå gjelder følgende:

 • Elever skal ha faste plasser i klasserommet og faste samarbeidspartnere:
 • Forsterket renhold:
 • Pulter og andre overflater rengjøres før ny gruppe tar over klasserom
 • Unngå trengsel, hold minst én meters avstand:
 • Antallet sitteplasser i kantina vil være begrenset.
 • For å unngå trengsel i kantina holdes klasserom åpne.
 • For å unngå trengsel i fellesarealene/trapper følg skilting.
 • Elever og ansatte skal bruke faste toaletter ifølge romplan.
 • Ved spising - sitt på faste plasser. 
 • Elevene følger egen plan for bruk av kantina i lunsjen (1130-1230)
 • I kantina serveres mat porsjonsvis.
 • Deling av utstyr (skrivesaker, bøker, telefon, nettbrett etc) må begrenses. Dersom utstyr likevel må deles skal det rengjøres etter bruk.
 • Kroppsøving: Utstyr i forbindelse med kroppsøvingsaktivitet skal rengjøres etter bruk.Hver klasse skal bruke faste garderober. Etter siste time oppfores elevene til å dusje hjemme.Undervisninga skal i størst mulig grad foregå utendørs.
 • Kollektivtransport bør begrenses. Vi oppfordrer til å gå/sykle til skolen.
 • VI oppfordrer til bruk av munnbind når du må bruke kollektivtransport. 
 • Skoleturer som innebærer at énmetersregelen må brytes, skal unngås. 

Les mer på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside