Rødt nivå

5.jpg

Thora Storm følger nå rødt nivå i trafikklysmodellen. Det er helsemyndighetene som beslutter tiltaksnivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge ut i fra hvor mye smitte det er lokalt.

 • Rødt nivå for videregående skoler, uavhengig av studielinje, innebærer:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele inn elever i mindre grupper
  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for eleve
   

Informasjon fra udanningsdirektøren til elever og foresatte

Les mer på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside