Utlevering av jodtabletter i videregående skole i Trondheim

jodtabletter_piller_maske_lite.jpg

Viktig informasjon om jodtabletter fra kommuneoverlegen

Jodtabletter er et aktuelt beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. De skal imidlertid bare tas etter råd fra myndighetene. Ved et atomuhell har sentrale helsemyndigheter bedt kommunene om å sikre at spesielt barn og unge under 18 år får tilgang til tabletter dersom de oppholder seg i barnehage eller skole på dagtid. Dersom barnet/ungdommen er hjemme og foreldre/foresatte ikke har tabletter tilgjengelig vil jodtabletter gjøres tilgjengelig på skolen. Alle videregående skoler i Trondheim har nå et lager av jodtabletter i beredskap for alle sine elever. Alle oppfordres tillegg til å anskaffe jodtabletter til å ha hjemme. Disse kan kjøpes på apoteket.

Hvem skal ta jodtabletter?

Risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er derfor først og fremst disse gruppene som skal ta jodtabletter, men i helt spesielle tilfeller vil myndighetene også anbefale jodtabletter til voksne mellom 18 og 40 år.

Er det noen barn og unge som ikke skal ha jodtabletter?

Nesten alle barn og unge kan få jodtabletter, med mindre det foreligger kjent allergi mot kaliumjodid (svært sjelden). Barn og unge med stoffskiftesykdom/sykdom i skjoldbruskkjertelen eller dermatitis herpetiformis (sjelden hudsykdom) bør avklare med fastlege/barnelege hvorvidt de kan ta jodtabletter.

Når skal tablettene tas?

Tablettene skal bare benyttes hvis Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om det, og kun på det tidspunktet og i den doseringen som anbefales.

Hvordan tar man jodtabletter? 

Jodtablettene som er lagret på skolene er av typen Kaliumjodid Recip 65 mg. Alle over 12 år får to av disse tablettene. Tablettene kan svelges med drikke, tygges eller løses opp i væske. Vanligvis vil det kun være nødvendig med en dose.

Utdeling på skolen

Skolen vil få beskjed fra helsemyndighet før utdeling iverksettes.

Utdeling utenom skoletid

Ved en atomhendelse utenfor skolens åpningstid skal foreldre/foresatte som ikke har jodtabletter hjemme få tilbud om utlevering av jodtabletter til sine barn på skolen.

Les mer på nettsiden til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.