Informasjon om digital undervisning på Thora Storm.

Illustrasjonsfoto_IngenByline 2.jpg
Illustrasjonsbilde Trøndelag fylkeskommune

Lærerne gjennomfører den nettbaserte undervisningen på mange ulike måter. Metodikken vil variere fra fag til fag ut fra fagets egenart, og vil også være avhengig av faglærers hjemmesituasjon. Her finnes det ingen fasitsvar, og faglærer vurderer hva som er best for seg og sin gruppe. Derfor vil det også være forskjellig om/hvor ofte den enkelte læreren har konferanser eller annen sanntidsundervisning. 

Som verktøy i den digitale undervisningen brukes fylkets læringsplattform Canvas. Her finner elevene alt av kommunikasjon og lærestoff knyttet til opplæringa i det enkelte faget. Administrativ oppfølging av enkeltelever gjøres via programmet Everyday. Her har alle elever egen brukerpålogging, og foresatte kan også registrere seg med egen konto her hvis eleven er under 18 år.

  • Når læreren har et undervisningsopplegg som forutsetter at eleven er til stede på et bestemt tidspunkt, skal eleven være til stede. 

  • Hvis eleven ikke møter til avtalt opplæring i sanntid, må eleven selv varsle faglærer og kontaktlærer om at han/hun er syk eller forhindret av andre grunner. Denne beskjeden skriver eleven som en canvasmelding der aktuell faglærer og kontaktlærer er mottaker. 

  • Hvis eleven ikke gir slik melding, fører det til anmerkning – ikke deltakelse i timen – fra faglærer. Anmerkninger registreres i det administrative verktøyet Everyday. 

  • Kontaktlærer følger med på alle typer anmerkninger til sine kontaktelever og sender eleven varsel om fare for nedsatt karakter i orden/atferd hvis eleven står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller atferd til T2/standpunkt. Varselet registreres i Everyday, og for elever under 18 år, sendes det i tillegg som digitalpost til foresatte.  

Sanntidsundervisning skal alltid skje på fagets timeplanlagte tider og skal være varslet i god tid på forhånd, dvs. varslet senest dagen før. Dette gjelder også for andre typer avtaler med elever, for eksempel vurderingssamtaler. Slike varsler blir gitt som beskjeder eller kalenderhendelser i Canvas. 

Har du spørsmål til skolen? Ta kontakt med rektor eller avdelingslederne:

På Udir sine sider kan du lese om tips til hjemmeundervisningen

 

Informasjon fra fylkeskommunen