Young European Entrepreneurs

Bilde1.png

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Sverige (JGY), Malta (JaYe) og Norge (Thora Storm). Prosjektet fokuserer på indre og ytre entreprenørskap, både i videre forstand og i konkret forretningssammenheng. Ettersom samtlige deltakeres regioner møter samme problem, unge mennesker som flytter vekk fra regionene til nasjonale og internasjonale klynger, er det viktig at våre regioner forsøker å snu denne trenden. Prosjektet vrir entreprenørskapsutdanningen fra å være et «tillegg» i utdanningen til å være integrert og en selvfølgelig del av fagene. Prosjektet er nå i en avsluttende fase og resultatene er oppnådd. Nedenfor ligger dokumentasjon fra prosjektet. Denne er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av den.