Bibliotek og Korona

Informasjon og ressurser til bruk for bibliotek i Trøndelag. Informasjon og status for noen av fylkesbibliotekets tjenester. Oppdatert 25.01.2021

Corona virus

 

Fjernlån
Tjenesten går som normalt

Lesesett
Tjenesten går som normalt. Ved bestilling sendes materiale til det lokale folkebiblioteket og må hentes der. Det betinger at det lokale biblioteket har åpnet for mottak og utlevering av bøker. Sjekk ditt lokale bibliotek.
Mer informasjon finner du på siden til lesesett

Kultur- og bibliotekbussen
Tjenesten er stoppet og vi oppfordrer alle som har lån til å levere disse til sitt lokale bibliotek om dette er mulig. Alle utlån er forlenget med frist 28.02.21 for innlevering. Hvis tjenesten ikke kommer i gang, vil utlånsfrist forlenges ytterligere.

Bibliotektransporten
Transporten går nå som normalt.

Biblioteksøk
Tjenesten går som normalt.

Åpning av bibliotek
Åpning må skje i tråd med nødvendige smittevernstiltak. FHI har nå laget en mal for smittevernveileder for ulike virksomheter, organisasjoner og aktiviteter. Denne kan med fordel også brukes i folkebibliotekene.

Se også svar fra kulturdepartementet
Materialehåndtering i bibliotek og Korona

Andre ressurser og veiledninger

Smittevernveileder for bibliotek i Trøndelag, tilpasset av fylkesbiblioteket

Veileder for innlevering av lærebøker i Trøndelag

Smittevernveileder for bibliotek utarbeidet av Norsk Bibliotekforening
ROS analyser og handlingsplaner fra Sandnes bibliotek
Eksempel fra Verdal bibliotek
Hvordan lage et hjemmeskolebibliotek

Tips til selvstudium på kontoret
Tips for digital litteraturformidling
Opphavsrett på Internett
Spørreundersøkelse om bibliotek og Korona i Trøndelag