Biologi 1 og 2

Celler – forsøk – feltkurs - kommunikasjon i kroppen - bakterier – virus - vaksiner og antibiotika - oppbygning og funksjon hos planter og dyr - naturen og biologisk mangfold – populasjoner – forvaltning – artsmangfold – feltarbeid – forsøk - stoffkretsløp og miljø – enzymer – fotosyntese – celleånding - genetikk og arv - evolusjon og genteknologi - muntlig-praktisk eksamen vg2 - skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen vg3

Du kan ta biologi 2 selv om du ikke har tatt biologi 1, disse fagene bygger ikke på hverandre.

Innhold i faget

Biologi er læren om den levende naturen.

I biologi 1 lærer du om oppbygningen til celler, hvordan celler kommuniserer og reguleres. Vi utforsker sammenhengen mellom anatomien og fysiologien til ulike organismer, slik at man kan forstå viktige livsprosesser som for eksempel sirkulasjonssystemet. I tillegg lærer du om både bakterier og virus, hvordan kroppen bekjemper disse, og hvordan vi som mennesker bekjemper sykdommer med vaksiner og antibiotika. Biologisk mangfold er viktig, og vi lærer både om sammenhenger som forklarer det biologiske mangfoldet, samt hvordan det trues av klimaendringene vi står ovenfor.

I biologi 2 lærer du om cellulære livsprosesser som fotosyntese og celleånding, og hvordan enzymer spiller en viktig rolle i organismer. Vi utforsker artsmangfoldet i naturen og ser på hvordan stoffkretsløp og klima henger sammen. I tillegg lærer du mye om DNA, genetikk, arv og hvordan disse henger sammen med evolusjon. I tillegg lærer vi om ny genteknologi i medisin og matproduksjon, samt etiske problemstillinger rundt dette.

Kompetansemål til læreplan for biologi 1:
https://www.udir.no/lk20/bio01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv538

Kompetansemål til læreplan for biologi 2:
https://www.udir.no/lk20/bio01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv539

Undervisningsmetoder

I biologifaget er det varierte undervisningsmetoder der du jobber både i felt, på lab og teoretisk. Det er vanlig med et feltkurs på våren, og minst ett forsøk eller en aktivitet i løpet av hvert tema. Vurderingene er ofte en blanding mellom skriftlige prøver, prosjektarbeid, labrapporter og muntlige aktiviteter.

Eksamen

Biologi 1: Elevene kan trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen.
Biologi 2:Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Biologi bygger videre på biologidelen av naturfag. Det gjelder biologisk mangfold, arv, DNA, næringsstoffer og evolusjon. En interesse for dette kan være en fordel å ha hvis du vil velge Biologi 1

Gode fag å kombinere med

Kjemi – teknologi og forskningslære – psykologi

Kjemi er et godt fag å kombinere med, da man lærer mange av de samme prosessene sett med ulikt fokus. Biologi vil øke forståelsen i kjemi og omvendt. Psykologi er også et spennende fag og ha sammen med biologi 1, da man lærer om nervesystemet og hormonsystemet i begge fag.

Bilder fra biologi-fagene

Sist oppdatert 12.05.2022