Reiseliv og språk 1 og 2

Reiseatferd – attraksjoner – opplevelser – turisme – kommunikasjon – kulturer – service – markedsføring – reiselivsutvikling – bærekraft – muntlig eksamen på vg2 – skriftlig eller muntlig eksamen på vg3

Reiseliv og språk 2 bygger på det du har lært i reiseliv og språk 1.

Innhold i faget

Reiseliv og språk handler om å forstå reiseliv nasjonalt og globalt. Faget skal gi elevene innsikt i sammenhenger mellom turistenes individuelle valg, bedriftenes valg og samfunnets krav og forventninger. Reiseliv og språk skal bidra til at elevene får bevissthet rundt reiselivets ansvar og muligheter for å bidra til bærekraftige samfunn - en kompetanse som er viktig både i et samfunnsperspektiv og i reiselivsbransjen/arbeidslivet.

Reiseliv og språk et er fag sammensatt av samfunnsfag, økonomi og språkfag. Her blir du kjent med reiselivsbransjen, og faget kan være spesielt relevant for deg som er interessert i kulturer og reiser. Det er også et relevant fag dersom du har eller skal ha ekstrajobb/sommerjobb i et serviceyrke.

Kompetansemål for læreplanen i reiseliv og språk 1:
https://www.udir.no/lk20/rsp01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv552

Kompetansemål for læreplanen i reiseliv og språk 2:
https://www.udir.no/lk20/rsp01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv553

Undervisningsmetoder

Reiseliv og språk et fag der det legges stor vekt på muntlig og praktisk aktivitet, spesielt første år. En stor del av faget er utforsking av reisemål og reiser, blant annet ved hjelp av markedsføringsverktøy og samhandling med andre, for eksempel gjennom guiding. Vurdering vil skje i form av multimediapresentasjoner, både individuelt og i grupper, skriftlige innleveringer og noen tradisjonelle prøver. I det andre året vil det være mer teoretisk tyngde, her er bærekraftig reiselivsutvikling og globalisering sentrale tema. Vurderingsformene vil være tilsvarende som første året, i tillegg vil det være en del større casearbeid.

Eksamen

Reiseliv og språk 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.
Reiseliv og språk 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Engelsk, norsk, samfunnskunnskap

Gode fag å kombinere med

Entreprenørskap og bedriftsutvikling – engelsk – psykologi – samfunnsgeografi - sosiologi og sosialantropologi - politikk og menneskerettigheter

Sist oppdatert 03.12.2021