Rettslære 1 og 2

Juridisk metode og kildebruk – Familierett – Arverett – Arbeidsrett og likestilling – Strafferett – Erstatningsrett – Menneskeretter – Avtalerett – Kjøpsrett og forbrukerrett – Forvaltningsrett – muntlig eksamen på vg2 – skriftlig eller muntlig eksamen på vg3

Du kan ta rettslære 2 selv om du ikke har tatt rettslære 1. Disse fagene bygger ikke på hverandre.

Innhold i faget

Programfaget rettslære gir deg kunnskap om, og forståelse av hvordan lov og rett fungerer i det norske og internasjonale samfunnet. Vi blir alle påvirket av lover og regler som styrer livene våre i det demokratiske samfunnet. Gjennom kunnskap om loven på forskjellige områder blir du bedre i stand til å gjøre dine plikter, og kreve dine rettigheter.

Innenfor alle deler av arbeidslivet, og særlig i lederstillinger, er en juridisk kompetanse verdsatt og nyttig. Rettslære gir deg et godt utgangspunkt for videre studier og karriere som blant annet advokat, advokatsekretær, jurist, eiendomsmegler, dommer, statsviter, sosiolog, politiker, byplanlegger, bedriftsleder, gründer, og mye, mye mer.

Den juridiske metode står sentralt innenfor faget, og gjennom å lære denne metoden å løse problemer på vil du utvikle dine evner til logisk og kritisk tenkning. Du vil lære å bruke kilder riktig og behandle et tema eller et spørsmål på en ryddig og presis måte, samt å argumentere objektivt for og mot en bestemt konklusjon. Dette er ferdigheter man tar med seg og får utbytte av ved videre studier, uansett hva man velger å studere. Velger du rettslære 1 eller rettslære 2 får du også bli med som publikum i en ekte rettssak i domstolen.

Kompetansemål til læreplan i rettslære 1: https://www.udir.no/lk20/rtl01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv556
Kompetansemål til læreplan i rettslære 2: https://www.udir.no/lk20/rtl01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv557

Undervisningsmetoder

Rettslære 1 og rettslære 2 baserer seg i stor grad på å bruke juridisk metode til å løse ulike «caser», altså eksempler på situasjoner med rettslige spørsmål som må løses. Disse løses både muntlig og skriftlig, med noe større vekt på det skriftlige i rettslære 2 fordi det her er skriftlig eksamen. Utover dette blir det innføringer i nye tema fra lærer, og mye rom for diskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner og prosjektarbeid.

Eksamen

Rettslære 1: Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen.

Rettslære 2: Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Norsk og samfunnskunnskap

Gode fag og kombinere med

Samfunnsgeografi, politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, psykologi, entreprenørskap og bedriftsutvikling, teknologi og forskningslære.

Sist oppdatert 10.01.2022