Matematikk 2P

Praktisk matematikk – modellering – prosentregning – brøk – priser og økonomi – likninger – statistikk – geometri – skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen på vg2

Innhold i faget

Matematikk 2P er et sentralt fag for å kunne forstå og beskrive forhold og sammenhenger i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk 2P skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for kritisk tenking og matematiske problemløsningsstrategier. Matematikk 2P skal forberede elevene på videre studier og på et samfunn og arbeidsliv i utvikling, gjennom praktisk bruk av matematikk.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kritisk tenking i matematikk omfatter kritisk vurdering av resonnement og argumenter og kan ruste elevene til å gjøre egne valg og ta stilling til viktige spørsmål i sitt eget liv og i samfunnet. Når elevene får tid til å tenke, reflektere, resonnere matematisk, stille spørsmål og oppleve at faget er relevant, legger faget til rette for kreativitet og skapertrang. Matematikk skal bidra til at elevene utvikler evne til å jobbe selvstendig og samarbeide med andre gjennom utforsking og problemløsning, og kan bidra til at elevene blir mer bevisst på sin egen læring. Når elevene får anledning til å løse problemer og mestre utfordringer på egen hånd, bidrar dette til å utvikle utholdenhet og selvstendighet.

Kompetansemål for læreplan i matematikk 2P:
https://www.udir.no/lk20/mat05-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv46

Undervisningsmetoder

Undervisningen består av gjennomganger fra lærers side, diskusjoner, gruppearbeid eller jobbing med makker. Det er også mye oppgaveregning. Arbeidet kan gjøres både på papir eller digitalt, bl.a. med Geogebra..

Eksamen

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Matematikk 2P bygger på matematikk 1P eller også matematikk 1T.

Matematikk 2P er et 3-timersfag, mens alle matematikk programfag er 5 timer. Matematikk 2P er et fellesfag og er alternativet for elever som ikke ønsker å ta matematikk som programfag.

Sist oppdatert 01.12.2021