Kjemi 1 og 2

Kjemiske bindinger - periodiske system - kjemiske reaksjoner og reaksjonslikninger - gjøre beregninger med konsentrasjon - eksoterme og endoterme reaksjoner – reaksjonsfart - kjemisk likevekt -karbonkjemi - syrer og baser – miljøanalyser – redoksreaksjoner - likevekter og massevirkningslover, entropi og spontanitet - gjøre beregninger av pH i vannløsninger – buffere – løselighet - reaksjonstyper i organisk kjemi – kromatografi – synteser - biokjemi og grønn kjemi – muntlig-praktisk eksamen vg2 – skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen vg3

Kjemi 2 bygger videre på kunnskap fra Kjemi 1.

Innhold i faget

Kjemi handler om stoffers og materialers oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Faget skal gi elevene grunnlag for å kunne forstå vår fysiske verden og innsikt i hvordan kompetanse i kjemi bidrar til å finne løsninger og forberede elevene på videre studier og et arbeids- og samfunnsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kjemi skal bidra til at elevene utvikler kreativitet og utfolder utforskertrang gjennom eksperimentelt og utforskende arbeid. Videre skal faget bidra til at elevene anerkjenner verdien av samarbeid og idéutveksling for å utvikle kompetanse og forståelse. Faget skal også bidra til at elevene utvikler en vitenskapelig og kritisk tenkemåte og en faglig etisk bevissthet.

Kompetansemål for læreplanen i kjemi 1:
https://www.udir.no/lk20/kje01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv532

Kompetansemål for læreplanen i kjemi 2:
https://www.udir.no/lk20/kje01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv533

Undervisningsmetoder

I kjemifaget er det varierte undervisningsmetoder der vi jobber med kjemiske reaksjoner på laboratoriet, teorigjennomgang og vi har en god del regning på bl.a. konsentrasjoner og pH. Vurderingene er ofte en blanding av skriftlige prøver, muntlig-praktiske prøver, labrapporter, innleveringer, prosjektarbeid og muntlige aktiviteter.

Eksamen

Kjemi 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.
Kjemi 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Kjemi 1 bygger videre på kjemi-delen i naturfag. Det gjelder kjemiske bindinger, karbonkjemi og næringsstoffer. En interesse for disse temaene er en fordel dersom man skal velge kjemi 1. Faget bygger ikke på selve matematikken fra 1T, men man må like å regne oppgaver med formler, likninger og andregradsformelen.

Gode fag å kombinere med

Kjemi 1: Biologi 1 - Fysikk 1 - R1 eller S1
Biologi 1 er et godt fag å kombinere med, siden man ser på mange av de samme prosessene, men med kjemi-fokus. Fysikk 1 kan hjelpe til med å forstå atombegrepet og ulike former for energi. Matematikk R1 eller S1 er nyttig siden kjemi 1 består av en god del regning.

Kjemi 2: Biologi 2 er et godt fag å kombinere med. I kjemi 2 ser man på mange av de samme prosessene som i biologi, men med et kjemi-fokus.

Sist oppdatert 02.12.2021