Teknologi og forskningslære 1 og 2

Teknologi - design - naturfaglige metoder og forskningsmetoder - muntlig-praktisk eksamen vg2 - skriftlig eller muntlig eksamen vg3

Teknologi og forskningslære 2 bygger på det du har lært i teknologi og forskningslære 1

Innhold i faget

Teknologi og forskningslære kombinerer alle realfagene med preg av praktiske prosjekter for å lære vitenskapelig arbeidsmetode og hvordan ny teknologi utvikles.

I teknologi og forskningslære 1 er det et stort fokus på teknologi. Her skal du lære hvordan en sensor fungerer, samt hele veien fra en idé til ferdig produkt. Du skal også lære mer om hvordan teknologien påvirker oss og samfunnet. I teknologi og forskningslære 1 lærer du også om hvordan du kan planlegge et forsøk og behandle data slik at du får pålitelige resultater.

I teknologi og forskningslære 2 er det hovedfokus på forskning og den vitenskapelige arbeidsmetode. Her lærer du både hvordan du planlegger og gjennomfører et forsøk, og hva som påvirker forskningen i dagens samfunn. Du får lære å tolke data fra forsøk for å kunne trekke en riktig konklusjon. Vi går også inn på etiske spørsmål knyttet til forskning og teknologisk utvikling.

Kompetansemål til læreplan for teknologi og forskningslære 1:

https://www.udir.no/lk20/tnf01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv469

Kompetansemål til læreplan for teknologi og forskningslære 2:
https://www.udir.no/lk20/tnf01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv470

Undervisningsmetoder

I teknologi og forskningslære 1 foregår undervisningen i form av gruppeprosjekter som kan vare fra 1 økt til flere uker. Det er ganske mye praktisk arbeid som knyttes til teori, innenfor fysikk, kjemi eller biologi.

Teknologi og forskningslære 2 er mer orientert mot forskningsmetoder. Undervisningen foregår fortsatt i form av gruppeprosjekt, men det blir mer fokus på teori og gode naturvitenskapelige metoder.

Alt av deltakelse i timene (muntlig aktivitet, praktisk arbeid, samarbeidsevner, sikkerhet, mm.) samt teoriprøver legges til grunn for vurdering i faget. I tillegg leveres det minst en prosjektrapport per prosjekt.

Eksamen

Teknologi og forskningslære 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen
Teknologi og forskningslære 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Teknologi og forskningslære bygger på både matematikk og naturfag fra Vg1

Du bør være interessert i realfag og naturvitenskap for å trives i dette faget. Det er også anbefalt å ha minst et naturfag (fysikk, kjemi eller biologi) i tillegg til teknologi og forskningslære.
Faget skal gjøre deg godt forberedt til videre studier og arbeidsliv knyttet til realfaglige og teknologiske fagfelt.

Gode fag å kombinere med

Matematikk R - matematikk S - kjemi - biologi - fysikk - entreprenørskap og bedriftsutvikling

Bilder fra fagene

Sist oppdatert 12.05.2022