Fysikk 1 og 2

Krefter og bevegelse - energi - atom og kjernefysikk - stråling og verdensrommet - elektrisitet -forsøk - programmering og modellering - muntlig-praktisk eksamen vg2 - skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen vg3

Fysikk 2 bygger videre på fysikk 1.

Innhold i faget

Fysikk handler om å beskrive og forklare den delen av naturen som ikke er levende.

I fysikk 1 lærer du å forstå sammenhengen mellom krefter, bevegelse og energi. Vi bruker matematikk, programmering og praktiske forsøk til å utforske bevegelse. Vi lager elektriske kretser og ser på sammenhenger mellom ladning, spenning og effekt. Vi studerer stråling fra sola og hvordan strålingen påvirker klima på jorda og lærer om stjerner og verdensrommet.

I fysikk 2 bruker vi de samme fysikklovene til å studere krumlinjet bevegelse. Andre emner er gravitasjonsfelt, elektriske og magnetiske felt, induksjon, relativitetsteori og kvantefysikk. Vi bruker matematikk, programmering og praktiske forsøk til å utforske fysikk.

Kompetansemål til læreplan i fysikk 1:
https://www.udir.no/lk20/fys01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv466
Kompetansemål til læreplan i fysikk 2:
https://www.udir.no/lk20/fys01-02/kompetansemaal-og-vurdering/ kv467

Undervisningsmetoder

I fysikk gjør vi mange forsøk og vi ser på sammenhenger mellom teori og det vi observerer. Vi veksler mellom å se på teori sammen, jobbe i grupper og makkerpar og ha gode diskusjoner. Vurderingene er ofte en blanding mellom skriftlige prøver, prosjektarbeid, labrapporter og muntlige aktiviteter.

Eksamen

Fysikk 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.
Fysikk 2: Elevene kan trekkes ut til skriflig eller muntlig-praktisk eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Fysikk bygger videre på fysikk-delen av naturfag. Det gjelder universets utvikling, klimaendringer, programmering og modellering, elektromagnetisk og ioniserende stråling. En interesse for dette kan være en fordel å ha hvis du vil velge Fysikk. Fra matematikk 1T er grunnleggende programmering, likninger, andregradsuttrykk, derivasjon og vekstfart emner som kommer igjen i beregninger i fysikk.

Gode fag å kombinere med

Matematikk R - Kjemi – Teknologi og forskningslære

Matematikk R1 er et fag det er naturlig å velge sammen med fysikk 1. Selv om matematikken vi trenger i fysikk 1 er fra 1T, så vil man i R1 få øving i å lage løsningsstrategier, lære mer programmering og få enda mer forståelse for sammenhengen mellom derivasjon og vekst.
Hvis du velger fysikk 2 bør du også velge matematikk R2. Sammen gir disse to fagene godt grunnlag for å studere teknologifag videre på universitet og høyskoler.

Sist oppdatert 12.05.2022