Engelsk 1 og 2

Språk – kultur – samfunn og vitenskap – samfunnsdebatter – selvvalgte emner - film – spill – diskusjoner – skjønnlitterære tekster – dypdykk i selvvalgt tema – skriftlig og/eller muntlig eksamen på vg2 og vg3

Engelsk 2 bygger på det du lærte i engelsk 1.

Innhold i faget

Engelsk 1 er et fag hvor man skal få større forståelse av den engelskspråklige verden gjennom å utforske selvvalgte emner knyttet til språk, kultur, samfunn og vitenskap. Vi ser på viktige og aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land og elevene blir bedt om å forstå og å reflektere rundt disse emnene.

Engelsk 1 gir elevene mulighet til å videreutvikle engelskkunnskapene sine og øker bevisstheten deres rundt engelskspråkets sentrale rolle i verden. Bruk av film, spill, diskusjoner og skjønnlitterære tekster er en sentral del av faget, og elevene utfordres til å bruke sine muntlige ferdigheter i språket i ulike situasjoner. Elevene blir altså bedre forberedt i møte med en engelsktalende verden som stadig vokser seg større.

Engelsk 1 er et fag som forbereder deg på en fremtidig studiehverdag, som i større og større grad foregår på engelsk. Kritisk tenking og kildebruk er i fokus og elevene lærer seg hvordan de skal forholde seg til ulike kilder og henvise til disse.

Engelsk 2 bygger videre på fagkunnskapen fra Engelsk 1. Eleven skal jobbe videre med egen refleksjon og kritisk tenkning om bl.a. samfunnsmessige utfordringer og skjønnlitterære tekster. Faget fokuserer i større grad på politiske temaer i engelskspråklige land enn det Engelsk 1 gjør. Elevene vil få muligheten til å utforske og gjøre dypdykk i emner de selv interesserer seg for, også fra andre programfag, så lenge de bruker engelskspråklige kilder i arbeidet.

Kompetansemål til læreplan i engelsk 1:
https://www.udir.no/lk20/eng04-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv300

Kompetansemål til læreplan i engelsk 2:
https://www.udir.no/lk20/eng04-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv301

Undervisningsmetoder

Undervisningen foregår via en blanding av bl.a. dialoger i klasserommet, presentasjoner, film og litteratur. Elevene vil få mulighet til å vise selvstendighet gjennom å ta egne valg i forbindelse med fordypningsprosjekter.

Eksamen 

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

Faget bygger på fellesfaget engelsk.

Gode fag å kombinere med

Entreprenørskap og bedriftsutvikling – reiseliv – psykologi – samfunnsgeografi - sosiologi og sosialantropologi - politikk og menneskerettigheter

Sist oppdatert 16.12.2021