Spansk nivå II og Tysk nivå II

Kulturforståelse – språkkunnskap – samfunnsfokus – litteratur – film - muntlig og skriftlig kommunikasjon - etterspurt i næringslivet – etterspurt i reiselivsnæringen – skriftlig eller muntlig eksamen etter vg3

Du kan ta spansk nivå II eller tysk nivå II på vg3 etter at du har avslutta fellesfaget spansk I eller tysk I på vg2. Da får du spansk nivå II eller tysk nivå II som programfag på vitnemålet ditt.

Innhold i faget

Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder.

Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser. Opplevelse av og innsikt i kulturelle ¬forhold er en kilde til personlig vekst og dannelse og kan gi større muligheter i utdanning, arbeidsliv og fritid. 

Kompetansemål til læreplan i fremmedspråk nivå 2:
https://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Hele/Kompetansemaal/fremmedsprak-niva-ii

Undervisningsmetoder

Ulike former for kommunikasjon brukes: samtale - lesing – lytting – skriving. I undervisninga benyttes digitale verktøy, filmer og autentiske tekster. Prosjektarbeid med ulike former for presentasjon er også en viktig del av faget. Da det er viktig å følge med på samfunnsutviklinga i det aktuelle språkområdet, tar faget også for seg nyhetssaker fra forskjellige kilder.

Eksamen

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Fag fra vg1 og vg2 som dette faget bygger videre på

Spansk nivå II og Tysk nivå II bygger på fellesfaget spansk I og tysk I på vg1 og vg2.

Sist oppdatert 30.11.2021