Matematikk S1 og S2

Funksjoner – modellering – algebra (potenser, logaritmer og likninger) – sannsynlighet og statistikk – økonomiske modeller – rekker – statistikk – programmering/simulering - skriftlig eller muntlig eksamen vg2 og vg3

Matematikk S2 bygger på matematikk S1.

Innhold i faget

Matematikk S handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. Faget gir elevene mulighet til å utvikle matematisk forståelse og evne til å løse matematiske problemstillinger. Matematikk S handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av forhold og problemstillinger knyttet til samfunn og økonomi. Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse.

Matematikk S1: Viktige temaer i faget er funksjoner, modellering, algebra (potenser, logaritmer og likninger) og sannsynlighet og statistikk.

Matematikk S2: Viktige temaer i faget er funksjoner (derivasjon/integrasjon), økonomiske modeller – rekker – statistikk og programmering/simulering

Kompetansemålene for læreplan i matematikk S1:
https://www.udir.no/lk20/mat04-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv295
Kompetansemålene for læreplan i matematikk S2:
https://www.udir.no/lk20/mat04-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv296

Undervisningsmetoder

I opplæringen er målet at elevene skal kunne forstå, anvende og resonnere rundt ulike matematiske emner. Det skjer gjennom veiledning, diskusjoner og problemløsning. Elevene jobber individuelt, i par eller i grupper, alt etter tema.

I løpet av vg2 skal elevene planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid knyttet til samfunnsøkonomiske temaer i matematikk S1.

Eksamen

Matematikk S1: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen
Matematikk S2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen

Fag fra vg1 som dette faget bygger på

S1 bygger på mye av matematikken fra 1T. Hvis du har 1P fra VG1, må du være forberedt på å lese deg opp på enkelte tema og ha en høy måloppnåelse.

Gode fag å kombinere med

Kjemi – biologi – teknologi og forskningslære – entreprenørskap og bedriftsutvikling – reiseliv og språk – sosiologi og sosialantropologi – sosialkunnskap – samfunnsgeografi – politikk og menneskerettigheter.

Mange høyere studier krever kompetansen i matematikk S1+S2 eller matematikk R1.

Sist oppdatert 12.05.2022